All posts by admin

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego w kategorii budynek użyteczności publicznej

By | Bez kategorii | No Comments

Niedawno mieliśmy okazję odebrać nagrodę za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego w kategorii budynek użyteczności publicznej.Nagrodzone zostało zaprojektowane przez nas Muzeum Ceramiki „Tułowice po_Kolei” zlokalizowane w budynku dawnego dworca kolejowego w Tułowicach.Wielkie gratulację dla Gmina Tułowice!

SZPITAL TWORKI WARSZAWA

By | Usługi, Zabytki | No Comments
Na początku roku 2023 opracowaliśmy, wraz z Vita Management, analizę efektywności wykorzystania budynków kompleksu zabytkowego Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) na potrzeby udzielania świadczeń medycznych oraz koncepcję jego optymalizacji.
W ramach opracowania powstał szereg analiz prezentujących aktualny sposób użytkowania Szpitala, jego historię, perspektywy oraz możliwości jego przebudowy, jak i rozbudowy, zmiany funkcji oraz wykorzystania do nowych celów.
Wynikiem analiz było stworzenie koncepcji nowego szpitala, zlokalizowanego we wschodniej części zabytkowego kompleksu parkowo-leczniczego, oraz opracowanie nowego układu funkcjonalno-użytkowego dla całego pozostałego kompleksu zabytkowych budynków.

Więcej