I miejsce w konkursie na plac dworcowy w Opolu

  • 22 października 2018

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zwycięskim projektem na plac dworcowy w Opolu.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE – ANALIZA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH
Opole jest średniej wielkości miastem wojewódzkim. Funkcjonuje tu wiele szkół licealnych, zawodowych  oraz liczne wyższe uczelnie.  Wiele osób przyjeżdża do Opola do pracy, w celach turystycznych oraz na uczelnie i do szkół, stąd też istnieje potrzeba takiej organizacji placu dworcowego, aby powiązać zróżnicowane funkcje oraz kierunki przepływu ludności.
Osoby zmierzające do pracy i na uczelnie w większości kierują się obecnie na przystanki autobusowe zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ul. 1 Maja oraz Kołłątaja, a w przyszłości będą się kierować do zaprojektowanego Centrum Przesiadkowego Opola.
Typowy szlak turystyczny przebiega od budynku Dworca Głównego bezpośrednio do ul. Krakowskiej.
Kolejne ważne elementy i funkcje placu dworcowego to strefa spotkań podróżnych przed budynkiem dworca, a także strefa rekreacji i wypoczynku dla osób, które oczekują na pociąg.
Dodatkowym elementem mającym wpływ na projekt są wymogi MPZP, który zobowiązuje do zaprojektowania min.  40% pow. biol. czynnej.

OPIS UKŁADU PRZESTRZENNEGO, ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH
Forma projektowanego placu zdeterminowana jest liniami wytyczającymi ciągi komunikacyjne w kierunku ulicy Krakowskiej i przystanków na ulicy 1 Maja (w przyszłości do Centrum Przesiadkowego), oraz osi widokowych rozpościerających się na budynek Poczty Głównej i Dworca Głównego.
Projektowana strefa zielona placu dworcowego została zaprojektowana na siatce okręgów, którą wytyczają osie widokowe Dworca Głównego oraz Poczty. Okręgi nie wyznaczają wyraźnych granic placu ani nie determinują głównego kierunku orientowania się placu.
Strefę tą wyróżnia duża ilość rozbitej zieleni w postaci górek na okręgach, które tworzą wiele kameralnych przestrzeni półpublicznych dla różnych grup ludzi oraz funkcji.
Zaprojektowano zarówno przestrzenie zacienione jak i nasłonecznione, miejsce spotkań w postaci „pawilonu odpoczynku”, a także plac zabaw dla dzieci, pagórki oraz wysoką zieleń dodatkowo izolującą akustycznie.
Tak utworzona przestrzeń tworzy współczesny zurbanizowany Park Miejski, który nie stanowi wyraźnej granicy pomiędzy obszarami utwardzonymi a samym parkiem.
Stylistyka projektowanego placu dworcowego nawiązuje materiałami do obecnie realizowanego projektu ulicy Krakowskiej.

Zespół autorski:
Andrzej Nowak, Michał Szkudlarski, Magdalena Szkudlarska, Michał Bartecki, Agnieszka Gacek, Weronika Pietruńko