Konkurs na Muzeum Czynu Powstańczego Góra Św. Anny

  • 29 czerwca 2022
Prezentujemy naszą pracę konkursową rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.
Skład autorski :
Marlena Pertek
Justyna Szuba
Michał Szkudlarski
Andrzej Nowak