PLAC KOPERNIKA OPOLE

Plac Kopernika w Opolu.

Lokalizacja : Opole, woj. Opolskie, Polska
Inwestor : Urząd Miasta Opole, Inwestor prywatny
Etap : Konkurs Architektoniczny
Typ : Przestrzeń publiczna

Nagroda – II miejsce w konkursie SARP Opole
Skład zespołu autorskiego :
arch. Michał Szkudlarski (SN Architekci)
arch. Andrzej Nowak (SN Architekci)
arch. Michał Bartecki (SN Architekci)

arch. Barbara Lebich (SN Architekci)

 

Opole w swojej strukturze urbanistycznej posiada wiele placów miejskich, jednakże żaden z nich nie tworzy przestrzeni, która w łatwy sposób umożliwiałaby organizację imprez , czy wydarzeń kulturalnych.
Aktualnie większość imprez organizowanych przez miasto odbywa się na Rynku, bądź też na placu Wolności. Żadna z tych przestrzeni, pomimo swoich wielu atutów, nie posiada cech geometrycznych ani układu komunikacyjnego, który ułatwiałyby organizację imprez masowych oraz ich obsługę, nie powodując przy tym paraliżu komunikacyjnego.

Sama forma placu stanowi geometryczne odniesienie do otaczającej urbanistyki oraz linii wytyczanych przez nowoprojektowaną rozbudowę galerii handlowej Solaris Center oraz południową pierzeje placu. Projektowany Plac Kopernika stanowi poprzez swoją jednolitość materiałową oraz pragmatyczną, prostokątną formę, wyraźny znak w strukturze miejskiej.

Główną ideą projektowanego placu jest wydzielenie dwóch przestrzeni, których wzajemna relacja stanowiłaby o charakterze i roli projektowanego placu w mieście.
Część wschodnią Placu Kopernika stanowi szpaler drzew, pełniący funkcję zarówno izolacji od ulicy Żeromskiego, jak i przestrzeni o charakterze rekreacyjnym – miejsce spotkań i odpoczynku. Lokalizowane w tej części siedziska stają się widownią dla wydarzeń mających miejsce w drugiej części placu.
Część zachodnia to „Plac Opolan”. Plac oddany mieszkańcom. Plac będący początkiem wydarzeń kulturalnych (zawody sportowe, wycieczki grup zorganizowanych) , ich lokalizacją (koncerty, jarmarki, Dni Opola) oraz zakończeniem (meta Maratonu Opolskiego, pokaz finałowy Festiwalu Opolskie Lamy).