Fragment plansz z opracowania kompletnej inwentaryzacji zabytkowej lokomotywowni w Dzierżoniowie.