BIELSKA OPOLE

Budynek mieszkalno-usługowy w Opolu

 

Lokalizacja : Opole, woj. Opolskie, Polska
Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
Etap : Konkurs Architektoniczny
Typ : Budynek mieszkalno-usługowy
Pow. użytkowa mieszkań (PUM) :  4 600 m2

Liczba mieszkań : 74 mieszkania
Liczba miejsc parkingowych : 74 podziemne + 18 naziemnych

Skład zespołu autorskiego :

arch. Michał Szkudlarski (SN Architekci)

arch. Andrzej Nowak (SN Architekci)

arch. Marek Mansfeld (archiman)

arch. Barbara Lebich (studentka – SN Architekci)
arch. Michał Bartecki (student – SN Architekci)
Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu tj. spadek działki z zachodu na wschód oraz wytyczne MPZP zaprojektowano o budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych z parkingiem w przyziemiu.

 

Poprzez lokalizację parkingu w przyziemiu (wykorzystując istniejące skarpy jak i projektowane) udało się zaprojektować garaż nie wymagający ramp zjazdowych, a przy okazji uzyskać dla mieszkań wysoki parter.

 

Głównym założeniem architektonicznym realizacji inwestycji jest stworzenie obiektu o prostej formie, stanowiącej integralny element najbliższego otoczenia, nadając jednocześnie charakteru indywidualności i współczesności. Istotnym założeniem projektowym jest również próba wykreowania przyjaznej i otwartej przestrzeni mieszkaniowej o wysokich walorach estetycznych i korzystnych warunkach mieszkalnych.