Pakownia Cementu

  • 28 września 2016

Prezentujemy fragmenty inwentaryzacji budynku dawnej pakowni cementu.

Obiekt znajduje się w kompleksie dawnej cementowni Bolko w Opolu.

cementownia_architekci cementownia_opole cement_opole opole_cementownia