Konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej i urbanistyczno-architektonicznej obszarów poprzemysłowych przestrzeni „Śródmieście Via” w Opolu – 3 miejsce

Skład autorski: Marek Mansfeld, Michał Szkudlarski, Andrzej Nowak, Michał Bartecki