MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA W DZIERŻONIOWIE 

Kompleks budynków użyteczności publicznej – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Dzierżoniowie.

Lokalizacja : Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, Polska
Inwestor : Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Etap : Projekt budowlany (pozwolenie na budowę rok 2016)
Typ : Budynek użyteczności publicznej – muzeum
Pow. użytkowa budynek muzeum :  465 m2

Pow. użytkowa budynek kasy :  33 m2
Pow. użytkowa budynek pom. ekspozycyjnych (lokomotywownia wachlarzowa) :  1070 m2
Skład zespołu autorskiego :

arch. Michał Szkudlarski (SN Architekci)
arch. Andrzej Nowak (SN Architekci)
arch. Barbara Lebich (SN Architekci)
arch. Michał Bartecki (współpraca)
Projekt budowlany zakłada remont oraz przebudowę istniejących budynków oraz zmianę ich sposobu użytkowania na Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa.
W skład kompleksu wchodzą :
– odbudowywany budynek magazynowy, który zamieniony zostanie na kasę i sklepik
– przebudowywany budynek administracyjno-magazynowy, w którym projektuje się częściowe odtworzenie dawnego układu funkcjonalno-użytkowego  tj. dawna parowozownia, oraz zmianę jego sposobu użytkowania na muzeum
– remontowany budynek lokomotywowni wachlarzowej.
Budynki objęte pracami staną się częścią ogólnopolskiej sieci Muzeów Techniki, wraz z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Porcelany w Tułowicach.