Fragment opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz sieciami instalacji oraz stałym wyposażeniem hali produkcyjnej Volvo we Wrocławiu.

Inwentaryzacja przy współpracy z arch. Pawłem Rajskim.