Plansze z dyplomu (hotel kongresowy – Bastion Ceglarski we Wrocławiu) wyróżnionego w międzynarodowym konkursie (ICOMOS) im. prof. Jana Zachwatowicza  na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Specjalizuję się w projektowaniu w obszarze obiektów zabytkowych.