Wybrane rysunki z inwentaryzacji zabytkowego budynku administracyjnego dawnej fabryki porcelany w Tułowicach.