CUP OPOLE

Centrum Usług Publicznych Opole

Lokalizacja : Opole, woj. Opolskie, Polska
Inwestor : Urząd Miasta Opole, Izba Skarbowa
Etap : Konkurs Architektoniczny
Typ : Budynek usługowy
Pow. użytkowa :  10 000 m2 – Budynek Urzędu Miasta ; 7 600 m2 – Budynek Izby Skarbowej
Nagroda – Wyróżnienie w konkursie SARP OPOLE

Projekt powstał przy współpracy z biurem architektonicznym 87a z Opola.

Skład zespołu autorskiego :
arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka (87a)
arch. Marek Nowacki (87a)

arch. Sabina Curzytek (87a)
arch. Michał Szkudlarski (SN Architekci)
arch. Andrzej Nowak (SN Architekci)
arch. Barbara Chomka (studentka – SN Architekci)
arch. Michał Bartecki (student – SN Architekci)
Projekt powstał jako praca konkursowa w konkursie organizowanym przez Miasto Opole na przekształcenie terenów po dawnej fabryce FSO w Opolu na przestrzeń biurowo-usługową, którego elementem miałoby być Centrum Obsługi Obywatela.
Przedstawiona koncepcja architektoniczna jest odpowiedzią na skomplikowane zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu, jak i zapotrzebowanie Inwestora. Idea dwóch budynków (Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego) będących ze sobą w relacji architektoniczno-urbanistycznej, która kształtuje zarówno ich wartość formalną, jak i funkcjonalną – tworząc w parterze przestrzenie dla petentów, ale także i mieszkańców.