Prezentujemy fragmenty inwentaryzacji budynku dawnej pakowni cementu.

Obiekt znajduje się w kompleksie dawnej cementowni Bolko w Opolu.